Tư vấn soạn thảo hợp đồng, tranh chấp cho doanh nghiệp

Viết bởi Ls. Trần Minh Hùng. Posted in Luật Sư Doanh Nghiệp

Tại sao cần luật sư tư vấn doanh nghiệp thường xuyên

 • Trong hoạt động kinh doanh của mỗi doanh nghiệp đều gặp phải những vấn đề pháp lý nhất định, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh mâu thuẫn, tranh chấp, rủi ro pháp lý,… không thể lường trước được.
 • Việc luật sư tư vấn doanh nghiệp luật thường xuyên góp phần hạn chế những tranh chấp có thể xảy ra, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật.
 • Phòng ngừa và hạn chế được những rủi ro pháp lý cho doanh nghiệp, đảm bảo những thủ tục pháp lý của doanh nghiệp phù hợp với các quy định mà pháp luật đưa ra.

Vai trò luật sư doanh nghiệp

 • Luật sư doanh nghiệp sẽ giúp các chủ sở hữu doanh nghiệp khi mới thành lập lựa chọn phù hợp về loại hình kinh doanh của công ty, địa điểm hoạt động,… phù hợp theo quy định của pháp luật.
 • Luật sư có thể giúp doanh nghiệp đăng ký thương hiệu, sáng chế, bí mật kinh doanh,… và đưa ra chiến lược bảo vệ, mang lại lợi thế cho doanh nghiệp trước các đối thủ cạnh tranh.
 • Sự tham gia của luật sư doanh nghiệp trong hoạt động quản trị sẽ giúp doanh nghiệp hoạt động ổn định, hợp pháp, hạn chế rủi ro và các tranh chấp không đáng có.
 • Luật sư hỗ trợ soạn thảo các hợp đồng với đối tác nhằm đi đến ký kết hợp đồng với các điều khoản chặt chẽ, tạo nhiều thuận lợi cho doanh nghiệp.
 • Khi xảy ra các tranh chấp, luật sư sẽ tư vấn các phương án hòa giải cần thiết, giảm thiểu tình trạng phải giải quyết tranh chấp tại Tòa án cho doanh nghiệp.

Vai trò của luật sư tư vấn luật Doanh nghiệp

Nội dung tư vấn luật doanh nghiệp

Tư vấn pháp lý nội bộ doanh nghiệp

 • Tư vấn pháp luật trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính như thay đổi nội dung giấy phép hoạt động; đăng ký sản phẩm; đăng ký bảo hộ; nhãn hiệu; mở rộng chi nhánh, văn phòng đại diện,…;
 • Tư vấn pháp luật xây dựng Điều lệ công ty; nội quy công ty; quy trình làm việc; biểu mẫu trong quản lý nhân sự; bảo hiểm xã hội,…;
 • Tư vấn về Quy chế quản lý nhân sự, chính sách tiền lương, tiền thưởng;
 • Tư vấn pháp luật về cơ cấu tổ chức nội bộ trong doanh nghiệp; giải quyết tranh chấp nội bộ doanh nghiệp;
 • Tư vấn pháp luật về các vấn đề phát sinh khác trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp.

Những vấn đề pháp lý về luật Doanh nghiệp

Tư vấn quản trị rủi ro hợp đồng

 • Tư vấn xây dựng chính sách và chiến lược quản lý rủi ro trong doanh nghiệp;
 • Phân tích rủi ro và thẩm định hợp đồng, thỏa thuận trước khi ký kết, sau khi ký kết;
 • Tư vấn xác định căn cứ giải quyết tranh chấp và cơ sở pháp lý cho việc giải quyết tranh chấp;
 • Tư vấn soạn thảo hợp đồng, rà soát các dự thảo hợp đồng, thỏa thuận trước khi ký kết theo yêu cầu;
 • Tư vấn quản trị rủi ro trong quá trình giao, vận chuyển hàng hóa, bảo hiểm hàng hóa, cung cấp dịch vụ;
 • Tư vấn quản trị những vấn đề liên quan đến thuế, cơ quan hải quan, bảo hiểm xã hội, an ninh trật tự,…;

Tư vấn giải quyết tranh chấp doanh nghiệp

 • Nghiên cứu hồ sơ vụ việc, tư vấn thủ tục, giấy tờ cần thiết, định hướng giải quyết tranh chấp;
 • Tư vấn và lựa chọn phương thức giải quyết tranh chấp doanh nghiệp phù hợp với tình hình của doanh nghiệp, hạn chế được chi phí phát sinh, tiết kiệm thời gian;
 • Luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp thông qua thương lượng, hòa giải hoặc Trọng tài;
 • Đại diện khách hàng khởi kiện tại Tòa án, tư vấn thêm các công việc khác có liên quan.

Tư vấn thủ tục hành chính doanh nghiệp

 • Tư vấn quy định và thủ tục thành lập doanh nghiệp (thủ tục thành lập công ty cổ phần, công ty TNHH, doanh nghiệp tư nhân, hộ kinh doanh cá thể…);
 • Luật sư tư vấn quy định và thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh các loại hình doanh nghiệp (đăng ký thay đổi tên công ty, vốn điều lệ, vốn đầu tư, thay đổi thành viên/cổ đông công ty, thay đổi trụ sở công ty…);
 • Tư vấn quy định pháp luật và thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chia tách, sáp nhập doanh nghiệp;
 • Tư vấn quy định và thủ tục thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh cho doanh nghiệp;
 • Tư vấn tạm ngừng hoạt động kinh doanh, giải thể doanh nghiệp.

Liên hệ luật sư tư vấn luật doanh nghiệp trực tuyến miễn phí

Dịch vụ tư vấn pháp lý thường xuyên cho doanh nghiệp

Gói cơ bản: phù hợp đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

 • Kiểm tra tình trạng pháp lý: các thủ tục hành chính, các vấn đề pháp lý nội bộ của doanh nghiệp, hỗ trợ giải thích qua email, mạng xã hội.
 • Hợp đồng: điều chỉnh, sửa đổi hợp đồng, văn bản có liên quan; cung cấp hợp đồng mẫu; tư vấn giải quyết tranh chấp hợp đồng.
 • Tư vấn và hướng dẫn thực hiện các thủ tục hành chính: thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, đăng ký tài sản, đăng ký nội quy lao động, tạm dừng, chấm dứt hoạt động.
 • Tái cấu trúc doanh nghiệp: Tư vấn thủ tục chia, tách, sáp nhập doanh nghiệp.
 • Lao động: Điều chỉnh, sửa đổi chính sách lao động, giải quyết tranh chấp.
 • Tài chính doanh nghiệp: Tư vấn các thủ tục thuế cơ bản.

Gói nâng cao: phù hợp cho các doanh nghiệp trong nước với quy mô vừa và lớn.

 • Kiểm tra tình trạng pháp lý: Công việc của gói CƠ BẢN, Luật sư tư vấn trực tiếp tại trụ sở doanh nghiệp.
 • Hợp đồng: Kiểm tra việc ký kết, thực hiện, chấm dứt hợp đồng; soạn thảo hợp đồng mẫu, văn bản mẫu liên quan; hướng dẫn giải quyết tranh chấp hợp đồng.
 • Tư vấn và hướng dẫn thực hiện các thủ tục hành chính: Các thủ tục tại gói CƠ BẢN; soạn thảo các văn bản thực hiện thủ tục khiếu nại, khởi kiện.
 • Tái cấu trúc doanh nghiệp: Tư vấn thủ tục chia, tách, sáp nhập doanh nghiệp; thủ tục mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp, cổ phần; tư vấn giải quyết tranh chấp.
 • Lao động: Điều chỉnh, sửa đổi chính sách lao động, soạn thảo văn bản, giải quyết tranh chấp.
 • Tài chính doanh nghiệp: Tư vấn các thủ tục thuế cơ bản, điều kiện tiếp cận vốn, soạn thảo đơn từ để giải quyết tranh chấp tín dụng.
 • Thương mại – Quảng cáo: Tư vấn về thủ tục đấu thầu, đấu giá và tham gia đấu thầu, đấu giá.

Gói chuyên nghiệp: Phù hợp với doanh nghiệp nước ngoài.

 • Kiểm tra tình trạng pháp lý: công việc của gói NÂNG CAO, Luật sư – phiên dịch viên tư vấn trực tiếp tại trụ sở doanh nghiệp; Thư tư vấn song ngữ (Anh Việt) qua mail.
 • Hợp đồng: Các công việc tại gói NÂNG CAO (bao gồm song ngữ Anh – Việt).
 • Tư vấn và hướng dẫn thực hiện các thủ tục hành chính: Các thủ tục tại gói NÂNG CAO, Thay mặt khách hàng thực hiện (tại TP.HCM), soạn thảo văn bản thực hiện thủ tục khiếu nại, khởi kiện (song ngữ Anh – Việt).
 • Tái cấu trúc Doanh nghiệp: Các công việc trong gói NÂNG CAO (bao gồm song ngữ Anh – Việt).
 • Lao động: Các công việc trong gói NÂNG CAO (bao gồm song ngữ Anh – Việt).
 • Tài chính doanh nghiệp: Các công việc trong gói NÂNG CAO (bao gồm song ngữ Anh – Việt).
 • Thương mại – Quảng cáo: Tư vấn về thủ tục đấu thầu, đấu giá, lưu thông hàng hóa trong nước, hải quan, phòng vệ thương mại, cạnh tranh không lành mạnh (bao gồm song ngữ Anh – Việt).
 • Chúng tôi là hãng luật tổng hợp nhiều đội ngũ luật sư giỏi, luật gia, thạc sỹ, chuyên viên, cộng tác viên có trình độ cao, năng lực chuyên môn cao, có kinh nghiệm, kiến thức hiểu biết rộng, kỹ năng tư vấn chuyên nghiệp, đặc biệt có trách nhiệm và đạo đức trong nghề nghiệp. Chúng tôi quan niệm Luật sư là nghề cao quý- cao quý vì nghề luật sư là nghề tìm công bằng và công lý cho xã hội. Luật sư bảo vệ cho những nạn nhân, tội phạm, và những người bị oan sai. Nghề luật sư là nghề rất nguy hiểm và khó khăn dù bào chữa, bảo vệ cho bất kỳ ai thì luật sư luôn gặp nguy hiểm vì sự thù hằn của bên đối lập. Do vậy để làm được luật sư thì phải có tâm, có đạo đức, có tài năng và phải đam mê nghề nghiệp, yêu nghề, chấp nhận có khăn, hy sinh và chấp nhận nguy hiểm. Nếu sợ nguy hiểm, sợ ảnh hưởng đến công việc, cuộc sống của mình và gia đình thì rất khó hành nghề luật sư đúng nghĩa. Niềm vui của luật sư là khi giải oan được cho thân chủ, giúp được cho thân chủ, đem lại công bằng, công lý cho thân chủ nhằm góp phần đem lại công bằng cho xã hội.

                     Luật sư Trần Minh Hùng là một trong những luật sư sáng lập văn phòng luật, giàu kinh nghiệm về kiến thức và thực tiễn đã dành nhiều thắng lợi vụ kiện và quan trọng luật sư Hùng luôn coi trọng chữ Tâm của nghề luật sư và trách nhiệm đối với xã hội nên đã được nhiều hãng báo chí, truyền thông, Đài truyền hình, Đài tiếng nói Việt nam phỏng vấn nhiều lĩnh vực quan trọng liên quan đến đời sống. Luật sư Trần Minh Hùng được nhiều hãng truyền thông, báo chí trong nước  tin tưởng với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn trên VOV Giao Thông – Đài tiếng nói Việt Nam, Đài truyền hình cáp VTC, Đài truyền hình TP.HCM (HTV), Đài truyền hình Việt Nam (VTV), Truyền hình SCTV, THĐN, Truyền hình Quốc Hội VN, Truyền hình Công an ANTV, Đài truyền hình Vĩnh Long, Đài phát thanh kiên giang... và các hãng báo chí trên cả nước, được các tổ chức, trường Đại học Luật TP.HCM mời làm giám khảo các cuộc thi Phiên tòa giả định với Đại học cảnh sát, mời làm chuyên gia ý kiến về các sự kiện……là đối tác tư vấn luật của các hãng truyền thông này và luôn mang lại niềm tin cho khách hàng và ghi nhận sự đóng góp của chúng tôi cho xã hội...là luật sư bào chữa, tư vấn cho nhiều vụ án đỉnh điểm, quan trọng báo chí đưa tin, người dân quan tâm như vụ Ngân hàng Navibank, Huyền Như, Viettinbank, các vụ Giết Người do mâu thuẫn hát karaoke tại Bình Chánh, Vụ cướp 35 tỷ Long Thành- Dầu Dây, Bào chữa bị cáo Huân không đeo khẩu trang mùa Covit, Vụ Nữ sinh Tân Bình bị cắt tai, bảo vệ cho MC Trấn Thành, Bào chữa, bảo vệ vụ "Bác sĩ khoa rút ống thở", Bảo vệ cho người cho thuê nhà vụ Công ty Thế giới Di Động không trả tiền thuê nhà mùa dịch covid, Tư vấn cho nghệ sĩ Thương Tín, bảo vệ vụ đổ xăng đốt 10 người tại TPHCM, Bào chữa chủ tịch huyện Đông Hòa, Phú Yên, các vụ Hiếp dâm, Dâm ô, Lừa Đảo, cưỡng đoạt, cướp, gây thương tích, tham ô, mua bán ma túy, cố ý làm trái.… và các vụ án khác về dân sự, kinh tế, thừa kế, đất đai, lao động, hành chính, doanh nghiệp.… luôn mang lại niềm tin cho khách hàng cũng như sự đóng góp tích cực sự công bằng, đi tìm công lý không biết mệt mỏi cho xã hội của luật sư chúng tôi..…là hãng luật tư vấn luật cho nhiều công ty Việt Nam và nước ngoài trên cả nước luôn mang lại niềm tin cho khách hàng cũng như sự đóng góp tích cực sự công bằng, đi tìm công lý không biết mệt mỏi cho xã hội của luật sư chúng tôi.

  Trân trọng cảm ơn.

  ĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
  VPLS GIA ĐÌNH (Luật sư Thành Phố)

  Trụ sở: 402A Nguyễn Văn Luông, P.12, Q.6, Tp.HCM (Bên cạnh Công chứng số 7)
  5/1 Nguyễn Du, Biên Hòa, Đồng Nai (đối diện tòa án Biên Hòa)
  64 Võ Thị Sáu, Tân Định, quận 1, TPHCM
  Điện thoại: 028-38779958; Fax: 08-38779958
  Luật sư Trần Minh Hùng: 0972 238006
   


Giới Thiệu Luật Sư Trần Minh Hùng

link s75  

Với phương châm đặt chữ "Tâm" của nghề lên hàng đầu, chúng tôi mong muốn đóng góp một phần nhỏ vào sự công bằng và bảo vệ công lý cho xã hội. Là hãng luật uy tín thường xuyên tư vấn luật trên HTV, VTV, THVL, ANTV, VTC, SCTV, TH Cần Thơ, Đồng Nai và trên các tờ báo uy tín... Chúng tôi chuyên tư vấn, bào chữa cho khách hàng, thân chủ trên mọi lĩnh vực đất đai, thừa kế, hình sự, doanh nghiệp, ly hôn, công nợ, lao động, hợp đồng....

 

                                   LS TRẦN MINH HÙNG 


Hotline:0972238006