Việc trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con sau khi ly hôn

Viết bởi Ls. Trần Minh Hùng. Posted in Luật Sư Ly Hôn

"Điều 81. Việc trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con sau khi ly hôn

1. Sau khi ly hôn, cha mẹ vẫn có quyền, nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình theo quy định của Luật này, Bộ luật dân sự và các luật khác có liên quan.

2. Vợ, chồng thỏa thuận về người trực tiếp nuôi con, nghĩa vụ, quyền của mỗi bên sau khi ly hôn đối với con; trường hợp không thỏa thuận được thì Tòa án quyết định giao con cho một bên trực tiếp nuôi căn cứ vào quyền lợi về mọi mặt của con; nếu con từ đủ 07 tuổi trở lên thì phải xem xét nguyện vọng của con.

3. Con dưới 36 tháng tuổi được giao cho mẹ trực tiếp nuôi, trừ trường hợp người mẹ không đủ điều kiện để trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con hoặc cha mẹ có thỏa thuận khác phù hợp với lợi ích của con."

Như vậy, theo như thông tin bạn cung cấp, con bạn hiện nay đã được 16 tuổi, còn vợ chồng bạn đang muốn ly hôn, nguyện vọng của con bạn sau khi ly hôn là muốn ở cùng với bạn. Vì những thông tin bạn cung cấp không đầy đủ và không rõ ràng như bạn không nêu rõ lý do vì sao vợ chồng bạn muốn ly hôn? Không nói rõ về điều kiện thu nhập, công việc của hai vợ chồng hiện nay như thế nào? Điều kiện hoàn cảnh gia đình chồng ra sao? Do đó, trong trường hợp này, chúng tôi sẽ tư vấn cho bạn như sau:

Thứ nhất, mặc dù con bạn có nguyện vọng ở cùng với mẹ nhưng để đảm bảo quyền và lợi ích tốt nhất cho con bạn thì vợ chồng bạn có cùng thỏa thuận với nhau để con cho chồng bạn nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục con sau khi ly hôn. Lúc này, Tòa án cũng sẽ xem xét nguyện vọng của con bạn (khi cháu đã đủ 07 tuổi trở lên) nhưng vẫn ưu tiên về việc thỏa thuận của hai vợ chồng bạn để đảm bảo cuộc sống, lợi ích tốt nhất cho con bạn. Khi đó, mặc dù con bạn có nguyện vọng ở cùng với mẹ nhưng Tòa án giải quyết vụ việc ly hôn của vợ chồng bạn sẽ căn cứ vào yêu cầu của vợ chồng bạn và Tòa án có thể ra Bản án/ Quyết định giao con cho người chồng là người trực tiếp nuôi dưỡng, giáo dục, chăm sóc con sau khi ly hôn khi người chồng chứng minh chồng đủ điều kiện để chăm sóc con tốt nhất về mọi mặt cho con còn người vợ thì không có khả năng, không đủ điều kiện nuôi dưỡng, chăm sóc con tốt bằng người chồng.

Thứ hai, nếu cả hai vợ chồng đều có mong muốn, có nguyện vọng trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục con sau khi ly hôn. Lúc này, con bạn đã được 16 tuổi thì Tòa án sẽ ưu tiên cho người cháu muốn ở cùng sau khi bố mẹ ly hôn. Tuy nhiên, kể cả trường hợp con muốn ở với mẹ nhưng người mẹ không đủ điều kiện, không đủ khả năng để chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con thì có khả năng Tòa án vẫn sẽ giao con cho chồng nuôi khi người chồng chứng minh được mình có đủ điều kiện, đủ khả năng, đủ điều kiện về kinh tế, tài chính, kể cả điều kiện về tinh thần để nuôi dưỡng, giáo dục con sau khi ly hôn.

Chính vì vậy, theo quy định tại Khoản 2 Điều 81 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 thì sau khi bố mẹ ly hôn thì bố mẹ tự thỏa thuận với nhau về việc nuôi dưỡng con sau khi ly hôn, khi con từ đủ 07 tuổi trở lên Tòa án chỉ phải "xem xét" nguyện vọng của con, chứ theo quy định của pháp luật không quy định "bắt buộc" phải theo nguyện vọng của con. Do đó, chỉ căn cứ duy nhất vào nguyện vọng của người con khi con đã được 16 tuổi thì không chắc chắn để người cháu có nguyện vọng ở cùng sẽ chắc chắn được Tòa án giao con cho trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục con mà còn phụ thuộc vào các yếu tố khác như: thỏa thuận của hai vợ chồng; điều kiện, khả năng nuôi dưỡng con sau khi ly hôn của cha hoặc mẹ; đảm bảo lợi ích tốt nhất về mọi mặt của con để bảo vệ lợi ích chính đáng của con sau khi bố mẹ ly hôn; điều kiện, hoàn cảnh của gia đình của người chồng cũng như của người vợ,...

Trân trọng.

LS TRẦN MINH HÙNG CHUYÊN GIA TƯ VẤN LUẬT TRÊN HTV, VTV, THVL1..

 

Giới Thiệu Luật Sư Trần Minh Hùng

link s75   Luật sư Trần Minh Hùng là một trong những luật sư có nhiều kinh nghiệm về kiến thức, thực tiễn và đã từng thắng nhiều vụ kiện. Luật sư Minh Hùng luôn coi trọng chữ Tâm của nghề luật sư và trách nhiệm đối với xã hội nên đã được nhiều hãng báo chí, truyền thông, phỏng vấn về nhiều lĩnh vực quan trọng liên quan đến đời sống xã hội và được mời làm ban giám khảo các cuộc thi liên quan đến pháp luật... 
Hotline:0972238006