Luật sư tư vấn bồi thường do chủ đầu tư chậm bàn giao căn hộ?

Viết bởi Ls. Trần Minh Hùng. Posted in Luật Sư Nhà Đất

I/ Chủ đầu tư chậm bàn giao nhà, người mua có quyền yêu cầu bồi thường?

1. Quyền yêu cầu bồi thường khi chủ đầu tư chậm bàn giao nhà?

Việc chủ đầu tư chậm giao nhà theo thời hạn cam kết với khách hàng sẽ chịu phạt vi phạm theo hợp đồng mua căn hộ, có nghĩa là các cam kết mà hai bên đã thỏa thuận về nghĩa vụ bàn giao. Theo quy định tại  Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014 Điều 22 quy định về nghĩa vụ của bên bán nhà,  công trình xây dựng:

– Giao nhà, công trình xây dựng cho bên mua theo đúng thời hạn, chất lượng và các điều kiện khác đã thỏa thuận trong hợp đồng; giao  Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và hồ sơ có liên quan theo thỏa thuận trong hợp đồng.

– Bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra.

Còn bên mua có các quyền theo Điều 23. Quyền của bên mua nhà, công trình xây dựng như sau:

”Điều 23. Quyền của bên mua nhà, công trình xây dựng

1. Yêu cầu bên bán hoàn thành các thủ tục mua bán nhà, công trình xây dựng theo thời hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng.

2. Yêu cầu bên bán giao nhà, công trình xây dựng theo đúng thời hạn, chất lượng và các điều kiện khác đã thỏa thuận trong hợp đồng; giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và hồ sơ có liên quan theo thỏa thuận trong hợp đồng.

3. Yêu cầu bên bán bảo hành nhà, công trình xây dựng theo quy định tại Điều 20 của Luật này.

4. Yêu cầu bên bán bồi thường thiệt hại do việc giao nhà, công trình xây dựng không đúng thời hạn, chất lượng và các cam kết khác trong hợp đồng.

5. Các quyền khác trong hợp đồng.”

Trong trường hợp chủ đầu tư từ chối hoặc không giải quyết yêu cầu bồi thường thì người mua nhà có thể khởi kiện lên Tòa án cấp có thẩm quyền để yêu cầu giải quyết. Nghị định 139/2017/NĐ-CP được Chính Phủ ban hành với những nội dung mới quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở.

– Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng với hành vi chậm bàn giao dự án theo tiến độ đã được phê duyệt.

– Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với các hành vi như:

+ Không lập hợp đồng hoặc lập hợp đồng kinh doanh bất động sản không đầy đủ các nội dung chính theo quy định; không công chứng hoặc chứng thực hợp đồng theo quy định;

+ Không cung cấp thông tin về tiến độ đầu tư xây dựng hoặc việc sử dụng tiền ứng trước khi có yêu cầu; không cho phép bên mua, bên thuê mua được kiểm tra thực tế tiến độ thi công tại công trình;

– Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với chủ đầu tư, chủ sở hữu hoặc đơn vị quản lý và vận hành công trình có hành vi: hông bàn giao, bàn giao chậm hoặc bàn giao không đầy đủ quy trình bảo trì công trình xây dựng được duyệt cho chủ sở hữu, đơn vị quản lý sử dụng công trình;

Như đã phân tích ở trên thì việc Chủ đầu tư chậm tiến độ so với thời gian cấp thẩm quyền phê duyệt trong  giấy phép xây dựng sẽ bị xử phạt theo  Nghị định 139/2017/NĐ-CP. Còn việc chủ đầu tư chậm tiến độ so với hợp đồng mua bán với khách hàng sẽ chịu phạt vi phạm theo hợp đồng mua nhà mà 02 bên đã cam kết thỏa thuận. Nếu không có lý do gì khác việc chậm bàn giao nhà thì chủ đầu tư đã vi phạm nghĩa vụ trong hợp đồng nên khách hàng có quyền yêu cầu bên chủ đầu tư thực hiện đúng nghĩa vụ.

Trong trường hợp chủ đầu tư từ chối hoặc không giải quyết yêu cầu đòi bồi thường của khách hàng thì khách hàng có thể khởi kiện lên Tòa án cấp có thẩm quyền để yêu cầu Tòa xem xét, giải quyết. Việc xử lý hành chính là bên cơ quan có thẩm quyền xử lý do chậm tiến độ. Về phía người mua cứ chiếu theo hợp đồng mà xử lý.

2. Thủ tục yêu cầu bồi thường do chủ đầu tư chậm bàn giao nhà đất

Mua bán bất động sản có bản chất là hợp đồng mua bán tài sản chịu sự điều chỉnh của  Bộ Luật dân sự 2015. Theo đó, thời hạn thực hiện hợp đồng do các bên thỏa thuận; bên bán chỉ được giao tài sản trước và sau thời hạn nếu được bên mua đồng ý theo Điều 434 Bộ luật Dân sự 2015. Như vậy, thời điểm được tính là bàn giao nhà đất chậm là thời điểm kết thúc thời hạn bàn giao nhà đất theo thỏa thuận hoặc theo quy định của pháp luật mà người bán chưa thực hiện nghĩa vụ bàn giao.

Vấn đề này cũng được quy định cụ thể tại Điều 353 Bộ luật Dân sự 2015. Theo đó, chậm thực hiện nghĩa vụ bàn giao nhà đất là nghĩa vụ vẫn chưa được thực hiện hoặc chỉ được thực hiện một phần khi thời hạn thực hiện nghĩa vụ đã hết. Bên bán vi phạm nghĩa vụ bàn giao nhà đất phải chịu những chế tài sau:

– Thứ nhất, bên bán có hành vi vi phạm hợp đồng mua bán do bàn giao nhà đất không đúng thời hạn đã thỏa thuận. Bên chậm bàn giao phải bồi thường toàn bộ thiệt hại do vi phạm nghĩa vụ hợp đồng gây ra theo thỏa thuận trong hợp đồng. Thiệt hại được xác định bao gồm cả thiệt hại vật chất và thiệt hại tinh thần theo Điều 360, Điều 361, Điều 419 Bộ luật Dân sự 2015.

Thiệt hại về vật chất là tổn thất vật chất thực tế xác định được, bao gồm tổn thất về tài sản, chi phí hợp lý để ngăn chặn, hạn chế, khắc phục thiệt hại, thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút. Thiệt hại về tinh thần là tổn thất về tinh thần do bị xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín và các lợi ích nhân thân khác của một chủ thể.

– Thứ hai, bên chậm bàn giao nhà đất phải chịu chế tài phạt vi phạm theo hợp đồng đã ký kết. Mức phạt vi phạm là không giới hạn và do các bên thỏa thuận theo Điều 418 Bộ luật Dân sự 2015. Ngoài ra, căn cứ điểm c khoản 3 Điều 57 Nghị định 139/2017/NĐ-CP thì tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ bất động sản sẽ phải chịu chế tài hành chính là bị phạt tiền từ 250.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng đối với hành vi triển khai xây dựng dự án kinh doanh bất động sản, dự án đầu tư xây dựng nhà ở chậm tiến độ đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

3. Lưu ý khi khởi kiện yêu cầu bồi thường

Thứ nhất, về yêu cầu khởi kiện

Khi có đơn yêu cầu Tòa án có thẩm quyền giải quyết, người mua nên yêu cầu giải quyết luôn cả hai vấn đề bao gồm yêu cầu bàn giao nhà, đất và bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng để tiết kiệm được thời gian và chi phí.

Thứ hai, về chứng cứ chứng minh khi nộp đơn khởi kiện

Trường hợp khởi kiện để yêu cầu bồi thường thiệt hại thì ngoài những văn bản, tài liệu theo thủ tục luật định thì bên mua còn phải chứng minh được thiệt hại thực tế xảy ra do bên bán chậm bàn giao nhà, đất cụ thể:

– Hợp đồng thuê nhà để chứng minh cho việc vì bên bán vi phạm nghĩa vụ bàn giao đúng hạn nên bên mua không có nhà ở theo dự tính phải đi thuê nhà làm bên mua thiệt hại một khoản về vật chất;

– Hợp đồng cho thuê tín dụng hay hợp đồng vay mượn để chứng minh cho việc vì bên bán vi phạm nghĩa vụ ban giao nhà, đất đúng hạn làm cho thời gian mượn tiền kéo dài hơn so với thực tế làm tăng thêm số tiền lãi mà bên mua phải trả;

– Hợp đồng mua bán nhà để chứng minh cho việc thỏa thuận mua bán, bàn giao nhà, đất giữa các bên;

Và các tài liệu, chứng cứ khác kèm theo (nếu có).

Thứ ba, thẩm quyền giải quyết yêu cầu bàn giao nhà đất và bồi thường thiệt hại.

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 20 quy định về những tranh chấp thuộc về Tòa án; Điểm a Khoản 1 Điều 35 quy định về thẩm quyền xét xử của Tòa án nhân dân cấp Huyện và Điểm a Khoản 1 Điều 39 quy định thẩm quyền của Tòa án theo lãnh thổ Bộ Luật tố tụng dân sự 2015 thì cơ quan có thẩm quyền giải quyết vụ việc dân sự là Tòa án nhân dân cấp huyện nơi bị đơn cư trú hoặc do các bên thỏa thuận.

II/ Hỏi đáp:

Luật sư tư vấn về vấn đề chủ đầu tư giao nhà không đúng thiết kế ban đầu, ép nghiệm thu nhà, có dấu hiệu không đảm bảo phòng cháy chữa cháy thì có thể không nhận nhà được không?

Chào Anh/Chị ! Đầu năm 2015 em có ký hợp đồng mua căn hộ chung cư trả góp theo gói 30 nghìn tỷ. Hiện tại em đã đóng hơn 40% (căn hộ trị giá hơn 1 tỷ). Theo như hợp đồng thì đầu năm 2017 phải bàn giao nhà,nhưng cho đến tháng 4 bên mới tiến hành bàn giao, vì hợp đồng ghi rõ chủ đầu tư có quyền bàn giao trễ tối đa 6 tháng (đáo hạn là 30/6/2017) nên em cũng không có ý kiến gì. Đến khi nhận bàn giao,theo kinh nghiệm của các bạn đã mua chung cư trước đó, em đề nghị chủ đầu tư cung cấp bản vẽ hoàn công để em đo đạc lại diện tích vì em đo thấy nó nhỏ so với diện tích đã ký nhưng chủ đầu tư cứ viện nhiều lý do không cung cấp, hơn hết em thấy thiết kế trong nhà có nhiều điểm không giống như bản vẽ thể hiện trong hợp đồng em đang giữ cũng như nhà mẫu em xem, em thắc mắc thì bên bảo là toàn bộ sự thay đổi này là hoàn toàn đúng theo thiết kế đã trình lên sở xây dựng và bản vẽ đó đã có chỉnh sửa nên không giống bản vẽ trong hợp đồng. xin lỗi vì đã không thông báo với chủ căn hộ (đã làm sai quy định trong hợp đồng). Em không đồng ý thì bảo rằng thiết kế này không thể thay đổi và em phải chấp nhận vì nó không ảnh hưởng nghiêm trọng. Em phản đối vì để đánh giá nghiêm trọng hay không nghiêm trọng còn phụ thuộc vào cách nhìn nhận của chủ căn hộ, việc thay đổi thiết kế mất thẩm mỹ như vậy nếu thông báo cho em sớm thì em đã ngưng việc mua bán này lại. Tiếp theo đó thì các chi tiết nhỏ khác trong căn hộ cũng gặp vấn đề như sàn đọng nước, ổ cắm lắp đặt bất hợp lý, không đúng thiết kế.....hứa sẽ khắc phục để bàn giao nhưng hẹn gặp 3 lần vẫn đâu vào đấy, cái nào dễ thì sửa, cái nào khó thì bỏ qua nhưng một mặt cứ bắt em ký nhận nhà. Em yêu cầu cung cấp văn bản nghiệm thu pccc, xử lý nước thải cũa như biên bản nghiệm thu công trình an toàn đưa vào sử dụng An Gia cũng từ chối và nói rằng sau khi em ký nhận nhà mới cho em xem. Em không đồng ý ký và chất vấn chủ đầu tư về vấn đề thay đổi nguyên vật liệu xây dựng không giống như trong hợp đồng ký kết, nhưng nói rằng họ thay đổi các sản phẩm đó tốt hơn hoặc tối thiểu là có chất lượng tương đương, em xin cho xem bảng kê các vật liệu thay thế cũng như bản đối chiếu chất lượng tương đương như lời đảm bảo mà nói thì lại từ chối cung cấp. Khi em hỏi về thiết bị phòng cháy trong căn hộ thì nói là không có trong hợp đồng nên không gắn, em muốn xem biên bản nghiệm thu pccc để xác nhận thiết kế căn hộ được thẩm duyệt từ năm nào, vì nếu các công trình nhà cao tầng xây dựng sau 2009 phải áp dụng tiêu chuẩn vn 3890 thì các căn hộ phải bắt buộc có hệ thống chữa cháy tại chổ, sau 4 lần gặp mặt AG có đưa cho e xem 1 tờ giấy photo được cho là biên bản nghiệm thu pccc, do nhiều lần chần chừ không cung cấp nên em hơi nghi ngờ về biên bản này,em xin bản sao photo để em xác minh thì họ từ chối và không cho em chụp hình.Khi về nhà em tìm thông tin thì e biết được tờ giấy lúc sáng là phom văn bản cũ của nhiều năm trước và hiện tại văn bản nghiệm thu pccc không phải như vậy. Sau 4 lần gặp mặt em không thu được kết quả gì, còn 5 ngày nữa là đáo hạn bàn giao nhà,nếu sau thời gian này mà không bàn giao được thì phải bồi thường 20% trên tổng giá trị hợp đồng. Ngày mai lại hẹn gặp, em rất muốn nhận được lời góp ý cũng như tư vấn từ A/C luật sư giúp em bảo vệ quyền lợi của mình. Em có thể từ chối nhận nhà và buộc chủ đầu tư hoàn tiền lại không? Hy vọng sớm nhận được phản hồi từ A/C. Xin Chân Thành Cảm Ơn

Trả lời tư vấn: Cảm ơn bạn đã gửi yêu cầu tư vấn, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Đối với trường hợp của bạn, tại Điều 12 Luật Kinh doanh bất động sản 2014 ghi nhận về yêu cầu đối với dự án đầu tư bất động sản để kinh doanh như sau:

“1. Dự án đầu tư bất động sản để kinh doanh phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng nông thôn và phải theo kế hoạch thực hiện được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

2. Trình tự, thủ tục đầu tư dự án bất động sản để kinh doanh thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư, đất đai, xây dựng, đô thị, nhà ở và quy định khác của pháp luật có liên quan.

3. Dự án đầu tư bất động sản phải được thi công đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng theo quy định của pháp luật về xây dựng”.

Theo đó yêu cầu được đặt ra đối với dự án đầu tư bất động sản phải đảm bảo đúng chất lượng theo quy định của pháp luật về xây dựng.

Theo như thông tin bạn cung cấp thì  chủ đầu tư đã xây nhà không đúng với thiết kế ban đầu khi đã thỏa thuận với bạn như diện tích vì e đo thấy nó nhỏ so với diện tích đã ký, các chi tiết nhỏ khác trong căn hộ cũng gặp vấn đề như sàn đọng nước,ổ cắm lắp đặt bất hợp lý,không đúng thiết kế.....vật liệu xây dựng cũng không được dung đúng loại như đã gia kết, biên bản nghiệm thu phòng cháy chữa cháy mà bạn được xem là theo form cũ, nên để lại nhiều nghi vấn, bạn đã có khiếu nại lên chủ đầu tư nhiều lần nhưng không được giải đáp, ở đây thì cần xem xét lại hợp đồng mua bán chung cư mà chủ đầu tư và bạn đã ký kết để xác định trường hợp của bạn có phải là trường hợp chủ đầu tư đã có hành vi vi phạm hợp đồng về chất lượng chung cư đã thỏa thuận hay không.

Trường hợp trong hợp đồng này hai bên có thỏa thuận cụ thể về chất lượng của căn nhà chung cư mà chủ đầu tư khi bàn giao nhà đã không giao nhà đúng như chất lượng đã thỏa thuận thì có thể xem xét để xác định trách nhiệm của chủ đầu tư do vi phạm hợp đồng, hoặc xác định việc phạt vi phạm hợp đồng (nếu trong hợp đồng có điều khoản thỏa thuận về phạt vi phạm hợp đồng) đối với chủ đầu tư trong trường hợp này.

Đồng thời, trên cơ sở hợp đồng đã ký kết thì bạn có quyền yêu cầu chủ đầu tư thực hiện các nghĩa vụ của mình theo đúng hợp đồng thỏa thuận và theo đúng quy định của pháp luật, mặt khác đây cũng là cơ sở để bạn khởi kiện dân sự đối với hành vi của chủ đầu tư.

Bên cạnh đó, tại Điều 22 và Điều 23, Luật Kinh doanh bất động sản 2014 quy định về nghĩa vụ của bên bán và quyền của bên mua nhà, công trình xây dựng lần lượt như sau :

“Điều 22. Nghĩa vụ của bên bán nhà, công trình xây dựng

1. Thông báo cho bên mua các hạn chế về quyền sở hữu nhà, công trình xây dựng (nếu có).

2. Bảo quản nhà, công trình xây dựng đã bán trong thời gian chưa bàn giao cho bên mua.

3. Thực hiện các thủ tục mua bán nhà, công trình xây dựng theo quy định của pháp luật.

4. Giao nhà, công trình xây dựng cho bên mua theo đúng thời hạn, chất lượng và các điều kiện khác đã thỏa thuận trong hợp đồng; giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và hồ sơ có liên quan theo thỏa thuận trong hợp đồng.

5. Bảo hành nhà, công trình xây dựng đã bán theo quy định tại Điều 20 của Luật này.

6. Bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra.

7. Thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước theo quy định của pháp luật.

8. Các nghĩa vụ khác trong hợp đồng".

Điều 23. Quyền của bên mua nhà, công trình xây dựng

1. Yêu cầu bên bán hoàn thành các thủ tục mua bán nhà, công trình xây dựng theo thời hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng.

2. Yêu cầu bên bán giao nhà, công trình xây dựng theo đúng thời hạn, chất lượng và các điều kiện khác đã thỏa thuận trong hợp đồng; giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và hồ sơ có liên quan theo thỏa thuận trong hợp đồng.

3. Yêu cầu bên bán bảo hành nhà, công trình xây dựng theo quy định tại Điều 20 của Luật này.

4. Yêu cầu bên bán bồi thường thiệt hại do việc giao nhà, công trình xây dựng không đúng thời hạn, chất lượng và các cam kết khác trong hợp đồng.

5. Các quyền khác trong hợp đồng".

Vậy, kể từ thời điểm hợp đồng mua bán căn hộ chung cư giữa bạn và chủ đầu tư có hiệu lực thì hai bên phải thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ phát sinh theo hợp đồng và quy định của pháp luật. Căn cứ vào Điều 22 nêu trên thì khi tiến hành bàn giao nhà, nếu bên bán có hành vi vi phạm hợp đồng vì bàn giao nhà không đúng với chất lượng như đã thỏa thuận trước đó thì theo khoản 4, Điều 23 nêu trên, bạn sẽ có quyền yêu cầu chủ đầu tư bồi thường thiệt hại do việc giao nhà không đúng cam kết trong hợp đồng. Hoặc làm đơn kiện yêu cầu tòa án giải quyết theo quy định của pháp luật.

Trong trường hợp này hành vi của chủ đầu tư là hành vi vi phạm pháp luật về kinh doanh bất động sản, do vậy ở đây để bảo vệ quyền lợi của mình bạn có quyền tố cáo hành vi của chủ đầu tư mà không phải là thực hiện khiếu nại, theo đó về vấn đề tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật kinh doanh bất động sản thì tại điểm I khoản 2 Điều 77 Luật kinh doanh bất động sản 2014 ghi nhận: “Bộ Xây dựng chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện chức năng quản lý nhà nước về kinh doanh bất động sản trên phạm vi cả nước, có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây: Giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật”.

Căn cứ quy định nêu trên, Bạn có thể không nhận nhà khi có căn cứ chứng minh hành vi vi phạm của chủ đầu tư bạn có thể tố cáo với Sở xây dựng để bảo vệ quyền lợi của mình.

 

Luật sư Trần Minh Hùng chuyên gia tư vấn luật trên kênh HTV, VTV, THVL1, ANTV, SCTV1...

Chúng tôi là hãng luật tổng hợp nhiều đội ngũ luật sư giỏi, luật gia, thạc sỹ, chuyên viên, cộng tác viên có trình độ cao, năng lực chuyên môn cao, có kinh nghiệm, kiến thức hiểu biết rộng, kỹ năng tư vấn chuyên nghiệp, đặc biệt có trách nhiệm và đạo đức trong nghề nghiệp. Chúng tôi quan niệm Luật sư là nghề cao quý- cao quý vì nghề luật sư là nghề tìm công bằng và công lý cho xã hội. Luật sư bảo vệ cho những nạn nhân, tội phạm, và những người bị oan sai. Nghề luật sư là nghề rất nguy hiểm và khó khăn dù bào chữa, bảo vệ cho bất kỳ ai thì luật sư luôn gặp nguy hiểm vì sự thù hằn của bên đối lập. Do vậy để làm được luật sư thì phải có tâm, có đạo đức, có tài năng và phải đam mê nghề nghiệp, yêu nghề, chấp nhận có khăn, hy sinh và chấp nhận nguy hiểm. Nếu sợ nguy hiểm, sợ ảnh hưởng đến công việc, cuộc sống của mình và gia đình thì rất khó hành nghề luật sư đúng nghĩa. Niềm vui của luật sư là khi giải oan được cho thân chủ, giúp được cho thân chủ, đem lại công bằng, công lý cho thân chủ nhằm góp phần đem lại công bằng cho xã hội. 

 Luật sư Trần Minh Hùng Trưởng văn phòng Luật sư Gia Đình- Luật sư sáng lập luật sư Gia Đình có nhiều năm kinh nghiệm tranh tụng, tư vấn được rất nhiều hãng truyền thông tin tưởng với nhiều năm và thường xuyên cố vấn pháp lý, tư vấn pháp luật trên các Kênh truyền hình uy tín như:  Đài Truyền hình TPHCM (HTV), Đài truyền hình Việt Nam (VTV), Đài truyền hình Vĩnh Long, Truyền hình Công an ANTV, SCTV, THQH, Tư vấn luật trên Đài tiếng nói Việt Nam, Đài truyền hình cáp VTC, Đài VOV Giao Thông, Đài tiếng nói Việt Nam, Đài phát thanh Kiên Giang, Truyền hình Quốc Hội, Báo Pháp luật TPHCM, Báo tuổi trẻ đời sống, Báo đời sống và pháp luật, Báo Dân trí, Báo Vnxpress, Báo công an nhân dân và các hãng báo chí trên cả nước... là luật sư được Trường Đại học luật TP.HCM mời làm giám khảo cho nhiều cuộc thi Phiên tòa giả định cấp trường ĐHL, Cấp Quốc Gia, học thuật với trường Cảnh sát nhân dân, Nhiều trường đại học uy tín và chuyên gia pháp luật cho các hãng truyền thông uy tín. Là Luật sư  bào chữa, tư vấn cho nhiều vụ án đỉnh điểm, quan trọng nổi tiếng trên cả nước được báo chí đưa tin, người dân quan tâm như vụ đại án Ngân hàng Navibank liên quan Huyền Như và Viettinbank, Vụ cướp 35 tỷ Long Thành - Dầu giây, Chống thi hành công vụ mùa Covid, các vụ Giết Người, Hiếp dâm, Dâm ô, Lừa Đảo, gây thương tích, tham ô, cố ý làm trái... và các vụ án khác về dân sự, kinh tế, thừa kế, đất đai, lao động, hành chính, doanh nghiệp.… luôn mang lại niềm tin cho khách hàng cũng như sự đóng góp tích cực sự công bằng, đi tìm công lý không biết mệt mỏi cho xã hội của luật sư chúng tôi.

Chúng tôi cùng tư vấn luật và cố vấn pháp lý cho nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước rất lâu năm.

Trân trọng cảm ơn.

ĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
VPLS GIA ĐÌNH (Luật sư Thành Phố)

Trụ sở: 402A Nguyễn Văn Luông, P.12, Q.6, Tp.HCM (Bên cạnh Công chứng số 7)

5/1 Nguyễn Du, Biên Hòa, Đồng Nai (đối diện tòa án Biên Hòa)

68/147 Trần Quang Khải, Tân Định, quận 1, TP.HCM

Điện thoại: 028-38779958; Fax: 08-38779958

Luật sư Trần Minh Hùng: 0972 238006

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

http://www.luatsugiadinh.net. vn

http://www.luatsuthanhpho.com

Giới Thiệu Luật Sư Trần Minh Hùng

link s75   Luật sư Trần Minh Hùng là một trong những luật sư có nhiều kinh nghiệm về kiến thức, thực tiễn và đã từng thắng nhiều vụ kiện. Luật sư Minh Hùng luôn coi trọng chữ Tâm của nghề luật sư và trách nhiệm đối với xã hội nên đã được nhiều hãng báo chí, truyền thông, phỏng vấn về nhiều lĩnh vực quan trọng liên quan đến đời sống xã hội và được mời làm ban giám khảo các cuộc thi liên quan đến pháp luật... 
Hotline:0972238006