Dịch vụ luật sư thừa kế - di chúc tại TPHCM

Viết bởi Ls. Trần Minh Hùng. Posted in Luật Sư Thừa Kế

Dịch vụ luật sư thừa kế - di chúc

 

Thừa kế là một chế định dân sự, là tổng hợp các quy phạm pháp luật điều chỉnh việc chuyển dịch tài sản của người chết cho người khác theo di chúc hoặc theo một trình tự nhất định, đồng thời quy định phạm vi, quyền nghĩa vụ và phương thức bảo vệ các quyền và nghĩa vụ của người thừa kế.

Theo quy định pháp luật thì cá nhân có quyền lập di chúc để định đoạt tài sản của mình; để lại tài sản của mình cho người thừa kế theo pháp luật; hưởng di sản theo di chúc hoặc theo pháp luật.

Đại Phát Thịnh cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật về thừa kế, cụ thể bao gồm các lĩnh vực tư vấn sau:

1. Tư vấn các quy định của pháp luật về thừa kế

 - Tư vấn về quyền thừa kế và sự bình đẳng về thừa kế của cá nhân;

 - Tư vấn về thời điểm, địa điểm mở thừa kế;

 - Tư vấn xác định di sản thừa kế;

 - Tư vấn xác định người thừa kế di sản;

 - Tư vấn về thời điểm phát sinh quyền và nghĩa vụ của người thừa kế;

 - Tư vấn cách thức xác định nghĩa vụ tài sản do người chết để lại;

 - Tư vấn cách thức xác định người quản lý di sản, quyền và nghĩa vụ của người quản lý di sản;

 - Tư vấn xác định việc thừa kế của những người có quyền thừa kế di sản của nhau mà chết cùng thời điểm (nếu có);

 - Tư vấn thủ tục từ chối nhận di sản,

 - Tư vấn xác định những người không được quyền hưởng di sản thừa kế;

 - Tư vấn xác định thời hiệu về thừa kế;

 - Tư vấn phân chia tài sản thừa kế theo pháp luật.

2. Tư vấn về thừa kế theo di chúc

 - Tư vấn hình thức di chúc và cách thức lập di chúc đảm bảo đúng pháp luật;

 - Tư vấn viết nội dung di chúc;

 - Tư vấn cho người lập di chúc các quyền và nghĩa vụ liên quan đến việc lập di chúc;

 - Tư vấn chỉ định người thừa kế, người bị truất quyền hưởng di sản;

 - Tư vấn cách phân định phần di sản cho từng người thừa kế;

 - Tư vấn cách phân chia di sản để tặng cho, thờ cúng;

 - Tư vấn giao nghĩa vụ cho những người thừa kế;

 - Tư vấn chỉ định người giữ di chúc, người quản lý di sản và người phân chia di sản;

 - Tư vấn Sửa đổi, bổ sung, thay thế, huỷ bỏ di chúc;

 - Tư vấn lập di chúc chung của vợ chồng;

 - Tư vấn Sửa đổi, bổ sung, thay thế, huỷ bỏ di chúc chung của vợ, chồng;

 - Tư vấn thủ tục gửi giữ di chúc;

 - Tư vấn hiệu lực pháp luật của di chúc;

 - Tư vấn thủ tục Công bố di chúc;

 - Tư vấn giải thích nội dung di chúc.

3. Tư vấn về thừa kế theo pháp luật:

 - Tư vấn các trường hợp thừa kế theo pháp luật;

 - Tư vấn xác định người thừa kế theo pháp luật;

 - Tư vấn về thừa kế thế vị (nếu có);

 - Tư vấn về quan hệ thừa kế giữa con nuôi và cha nuôi, mẹ nuôi và cha đẻ, mẹ đẻ, Quan hệ thừa kế giữa con riêng và bố dượng, mẹ kế;

 - Tư vấn về Việc thừa kế trong trường hợp vợ, chồng chia tài sản chung, đang xin ly hôn, đã kết hôn với người khác.

4. Tư vấn biện pháp bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp liên quan đến di chúc, di sản.

 - Tư vấn quy định pháp luật về các biện pháp bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp liên quan đến di sản;

 - Tư vấn thủ tục khởi kiện đòi quyền, lợi ích hợp pháp liên quan.

LS TRẦN MINH HÙNG TƯ VẤN LUẬT TRỰC TIẾP TRÊN HTV

20207dc

Giới Thiệu Luật Sư Trần Minh Hùng

link s75   Luật sư Trần Minh Hùng là một trong những luật sư có nhiều kinh nghiệm về kiến thức, thực tiễn và đã từng thắng nhiều vụ kiện. Luật sư Minh Hùng luôn coi trọng chữ Tâm của nghề luật sư và trách nhiệm đối với xã hội nên đã được nhiều hãng báo chí, truyền thông, phỏng vấn về nhiều lĩnh vực quan trọng liên quan đến đời sống xã hội và được mời làm ban giám khảo các cuộc thi liên quan đến pháp luật... 
Hotline:0972238006