Luật Sư Tranh Tụng

Luật sư giỏi chuyên tranh tụng giải quyết tranh chấp

Viết bởi Ls. Trần Minh Hùng. Posted in Luật Sư Tranh Tụng

Luật sư Gia Đình cử luật sư tranh tụng, tư vấn và đại diện giải quyết tranh chấp

✔️ Lĩnh vực Dân sự, Thừa kế - Di chúc, Hợp đồng (Tư vấn về Quy định pháp luật, thủ tục hành chính, giải quyết tranh chấp, đại diện tranh tụng, giải quyết tranh chấp...);

✔️ Lĩnh vực Hình sự và tố tụng hình sự (Tư vấn quy định pháp luật hình sự, hình phạt, tội danh, cấu thành tội phạm..., tham gia tố tụng bào chữa cho bị can, bị cáo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị hại trong vụ án Hình sự);

✔️ Lĩnh vực Hôn nhân gia đình (tư vấn quy định về vấn đề Ly hôn, kết hôn, tài sản chung, tài sản riêng, quyền nuôi con, quan hệ hôn nhân gia đình có yếu tố nước ngoài..., luật sư đại diện, tham gia tố tụng giải quyết tranh chấp);

✔️ Lĩnh vực Đất đai, tư vấn giải quyết tranh chấp đất đai, các vấn đề vướng mắc luật đất đai, nhà ở, bất động sản, đại diện tham gia tố tụng, giải quyết tranh chấp về Đất đai;

✔️ Lĩnh vực Lao động, Bảo hiểm xã hội, Chế độ về Việc làm, Hành chính (Tư vấn quy định và tham gia tố tụng giải quyết tranh chấp về vấn đề hợp đồng lao động, tranh chấp lao đồng, quyền lợi nghĩa vụ về lao động, Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, chế độ thai sản,Bảo hiểm Y tế, chế độ hưu trí...);

✔️ Lĩnh vực Doanh nghiệp, Thủ tục doanh nghiệp (Thành lập công ty, thay đổi đăng ký kinh doanh, đăng ký nhãn hiệu, thương hiệu, bản quyền ...), Hợp đồng, Hành chính, Chính sách Doanh nghiệp, Kinh doanh - Thương mại, Đại diện giải quyết tranh chấp về Kinh doanh thương mại;

✔️ Tư vấn, giải đáp vướng mắc và đại diện ngoài tố tụng khác theo quy định..v..v...

Tùy theo tính chất vụ việc và điều kiện về thời gian, bạn nên lựa chọn dịch vụ luật sư tranh tụng hoặc dịch vụ luất ư tư vấn để giải quyết tình huống pháp lý của mình cho phù hợp, cụ thể:

Luật sư chuyên giải quyết tranh chấp tại sài gòn

Viết bởi Ls. Trần Minh Hùng. Posted in Luật Sư Tranh Tụng

Một số tranh chấp điển hình mà VPLS GIA ĐÌNH tham gia và tư vấn thường xuyên:

 • Tư vấn giải quyết tranh chấp đặt cọc, thế chấp, chuyển nhượng, cho thuê, góp vốn, di chúc, thừa kế nhà đất.
 • Tư vấn giải quyết tranh chấp về định giá, đấu giá, môi giới, sàn giao dịch tài sản.
 • Tư vấn giải quyết tranh chấp về chứng khoán, các hoạt động tài chính, tín dụng.
 • Tư vấn giải quyết tranh chấp trong hoạt động xây dựng, thương mại điện tử, sở hữu trí tuệ.
 • Tư vấn giải quyết tranh chấp giữa các thành viên, cổ đông, nhóm cổ đông trong công ty và tranh chấp về quyền quản lý, điều hành công ty.
 • Tư vấn giải quyết tranh chấp trong hoạt động đầu tư, kinh doanh, thương mại tại Việt Nam.

II.  Luật sư tư vấn về “Giải quyết tranh chấp” tại VPLS GIA ĐÌNH bao gồm các nội dung;

 • Tiếp xúc khách hàng, thu thập thông tin về vụ việc.
 • Nghiên cứu hồ sơ vụ việc, định hướng giải quyết tranh chấp cho khách hàng.
 • Thu thập tài liệu, xác lập chứng cứ, xây dựng hồ sơ bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho khách hàng.
 • Đại diện làm việc với các bên liên quan, tham dự các buổi hòa giải, xét xử, tranh tụng, bào chữa tại tòa án.

III.  Quý khách được lợi ích gì khi sử dụng dịch vụ luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp?

 • Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, giảm thiểu rủi ro, thiệt hai.
 • Luật sư sẽ tư vấn cho Bạn biết nên làm gì và không nên làm gì để có lợi nhất cho việc giải quyết tranh chấp
 • Luôn có luật sư đồng hành và hỗ trợ mọi vướng mắc của Bạn.
 • Luật sư tư vấn sẽ đưa ra những giải pháp tối ưu và có lợi nhất để bảo vệ quyền lợi của Bạn....
Trân trọng.
LS TRẦN MINH HÙNG CHUYÊN TRẢ LỜI TRUYỀN HÌNH TPHCM
LS TRẦN MINH HÙNG CHUYÊN TRẢ LỜI TRUYỀN HÌNH VĨNH LONG

Mẫu đơn kháng cáo bản án

Viết bởi Ls. Trần Minh Hùng. Posted in Luật Sư Tranh Tụng

Mẫu đơn kháng cáo vụ án dân sự

Biểu mẫu trên đây chỉ mang tính chất tham khảo, quý vị cần tìm hiểu và nghiên cứu quy định pháp luật liên quan hoặc tham khảo ý kiến tư vấn của luật sư trước khi áp dụng vào thực tế.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------------

                                                                            ……, ngày….. tháng …… năm……

ĐƠN KHÁNG CÁO

Kính gửi: Toà án nhân dân (1)………………………………………………………………….

Người kháng cáo: (2)……………………………………………………….…………………..

Địa chỉ: (3) …………………………………………………………………..…..……………….

………………………………………………………………………………………………………

Là: (4)………………………….…………………………………………...............................

Kháng cáo: (5)……..……………………………………….…………….……......................

………………………………………………………………………………………………………

Lý do của việc kháng cáo: (6) ……………………………………………….…….................

………………………………………………………………………………………………………

Yêu cầu Tòa án cấp phúc thẩm giải quyết những việc sau đây: (7) ………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Những tài liệu, chứng cứ bổ sung kèm theo đơn kháng cáo gồm có: (8)

1……………………………………………………………………………………………………..

2……………………………………………………………………………………………………..

3……………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………                          

 

Người kháng cáo (9)

(Ký tên hoặc điểm chỉ)

Họ và tên

Hướng dẫn sử dụng mẫu số 01:

(1) Ghi tên Toà án đã xét xử sơ thẩm vụ án. Nếu là Toà án nhân dân cấp huyện, thì cần ghi rõ Toà án nhân dân huyện gì thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào (ví dụ: Toà án nhân dân huyện Y, tỉnh ĐN); nếu là Toà án nhân dân cấp tỉnh, thì cần ghi rõ Toà án nhân dân tỉnh (thành phố) nào (ví dụ: Toà án nhân dân thành phố Hà Nội). Cần ghi địa chỉ cụ thể của Toà án (nếu đơn kháng cáo được gửi qua bưu điện).

(2) Nếu người kháng cáo là cá nhân, thì ghi họ và tên của cá nhân đó; nếu người kháng cáo là cơ quan, tổ chức, thì ghi tên của cơ quan, tổ chức đó (ghi như đơn kháng cáo) và ghi họ và tên, chức vụ của người đại diện theo pháp luật của cơ quan, tổ chức đó (ví dụ: Người kháng cáo: Tổng công ty X do ông Nguyễn Văn A, Tổng giám đốc làm đại diện).

(3) Nếu người kháng cáo là cá nhân, thì ghi đầy đủ địa chỉ nơi cư trú (ví dụ: Địa chỉ: trú tại thôn B, xã C, huyện H, tỉnh T); nếu là cơ quan, tổ chức, thì ghi địa chỉ trụ sở chính của cơ quan, tổ chức đó (ví dụ: Địa chỉ: có trụ sở tại số 20 phố NP, quận Đ, thành phố H).

(4) Ghi tư cách pháp lý của người kháng cáo (ví dụ: là nguyên đơn (bị đơn) trong vụ án về tranh chấp hợp đồng vay tài sản; là người đại diện theo uỷ quyền của nguyên đơn Trần Văn Nam trú tại nhà số 34 phố X, quận H, thành phố H theo uỷ quyền ngày…tháng…năm…; là người đại diện theo uỷ quyền của Công ty XNK A do ông Nguyễn Văn Nam – Tổng Giám đốc đại diện theo giấy uỷ quyền ngày…tháng…năm…).

(5) Ghi cụ thể kháng cáo bản án, quyết định sơ thẩm hoặc phần nào của bản án, quyết định sơ thẩm chưa có hiệu lực pháp luật đó (ví dụ: kháng cáo toàn bộ bản án dân sự sơ thẩm số 01/2006/DS-ST ngày 15-01-2006 của Toà án nhân dân tỉnh H).

(6) Ghi lý do cụ thể của việc kháng cáo.

(7) Nêu cụ thể từng vấn đề mà người kháng cáo yêu cầu Tòa án cấp phúc thẩm giải quyết.

(8) Trường hợp có các tài liệu, chứng cứ bổ sung thì phải ghi đầy đủ tên các tài liệu, chứng cứ bổ sung kèm theo đơn kháng cáo (ví dụ: các tài liệu kèm theo đơn gồm có: 1) bản sao Giấy xác nhận nợ; 2) bản sao Giấy đòi nợ…).

(9) Nếu người kháng cáo là cá nhân, thì phải ký tên hoặc điểm chỉ và ghi rõ họ và tên của người kháng cáo đó; nếu là cơ quan, tổ chức kháng cáo, thì người đại điện theo pháp luật của cơ quan, tổ chức kháng cáo ký tên, ghi rõ họ và tên, chức vụ của mình và đóng dấu của cơ quan, tổ chức đó.

(Ví dụ:              Người kháng cáo

                        Tổng Công ty X

 

Tổng Giám đốc

(Ký tên, đóng dấu)

 

LS TRẦN MINH HÙNG CHUYÊN TRẢ LỜI PHÁP LUẬT TỂN HTV

Luật sư chuyên tranh tụng về đất đai

Viết bởi Ls. Trần Minh Hùng. Posted in Luật Sư Tranh Tụng

 Lĩnh vực Dân sự, Thừa kế - Di chúc, Hợp đồng (Tư vấn về Quy định pháp luật, thủ tục hành chính, giải quyết tranh chấp, đại diện tranh tụng, giải quyết tranh chấp...);

✔️ Lĩnh vực Hình sự và tố tụng hình sự (Tư vấn quy định pháp luật hình sự, hình phạt, tội danh, cấu thành tội phạm..., tham gia tố tụng bào chữa cho bị can, bị cáo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị hại trong vụ án Hình sự);

✔️ Lĩnh vực Hôn nhân gia đình (tư vấn quy định về vấn đề Ly hôn, kết hôn, tài sản chung, tài sản riêng, quyền nuôi con, quan hệ hôn nhân gia đình có yếu tố nước ngoài..., luật sư đại diện, tham gia tố tụng giải quyết tranh chấp);

✔️ Lĩnh vực Đất đai, tư vấn giải quyết tranh chấp đất đai, các vấn đề vướng mắc luật đất đai, nhà ở, bất động sản, đại diện tham gia tố tụng, giải quyết tranh chấp về Đất đai;

✔️ Lĩnh vực Lao động, Bảo hiểm xã hội, Chế độ về Việc làm, Hành chính (Tư vấn quy định và tham gia tố tụng giải quyết tranh chấp về vấn đề hợp đồng lao động, tranh chấp lao đồng, quyền lợi nghĩa vụ về lao động, Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, chế độ thai sản,Bảo hiểm Y tế, chế độ hưu trí...);

✔️ Lĩnh vực Doanh nghiệp, Thủ tục doanh nghiệp (Thành lập công ty, thay đổi đăng ký kinh doanh, đăng ký nhãn hiệu, thương hiệu, bản quyền ...), Hợp đồng, Hành chính, Chính sách Doanh nghiệp, Kinh doanh - Thương mại, Đại diện giải quyết tranh chấp về Kinh doanh thương mại;

✔️ Tư vấn, giải đáp vướng mắc và đại diện ngoài tố tụng khác theo quy định..v..v...

Tùy theo tính chất vụ việc và điều kiện về thời gian, bạn nên lựa chọn dịch vụ luật sư tranh tụng hoặc dịch vụ luất ư tư vấn để giải quyết tình huống pháp lý của mình cho phù hợp, cụ thể:

Luật sư chuyên tranh tụng tại tòa án các cấp tại tphcm

Viết bởi Ls. Trần Minh Hùng. Posted in Luật Sư Tranh Tụng

Tranh tụng là việc tranh luận giữa các bên có quyền và lợi ích khác trong một vụ án dân sự, kinh doanh thương mại hoặc giữa bị cáo/luật sư bào chữa cho bị cáo với đại diện viện kiểm sát giữ quyền công tố trong một vụ án hình sự.

Luật sư sẽ nói thay cho thân chủ tại cơ quan điều tra, viện kiểm sát, tòa án để bào chữa, bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho thân chủ.

Đối tượng sử dụng

 1. - Bạn đang có một tranh chấp được giải quyết tại tòa án và bạn cần có luật sư hiện diện giúp đỡ bạn về mặt pháp lý trong quá trình xét xử.
 2. - Một bị can đang bị tạm giam hoặc tại ngoại đang chờ ngày xét xử cần có luật sư hiện diện trong các buổi xét hỏi và bào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp.

Luật sư tranh tụng là dịch vụ bao gồm nhưng không giới hạn về những nội dung sau:

 1. - Nghiên cứu hồ sơ, định hướng giải quyết vụ việc.
 2. - Soạn thảo đơn từ (đơn khởi kiện, đơn yêu cầu bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự, đơn kháng cáo, đề xuất, đề nghị kháng nghị, yêu cầu thi hành án).
 3. - Hướng dẫn thân chủ thu thập, cung cấp tài liệu, chứng cứ, thông tin có liên quan đến vụ việc nhằm bào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho thân chủ.
 4. - Trực tiếp thu thập tài liệu, chứng cứ theo quy định của pháp luật.
 5. - Đưa ra chứng cứ mới bằng cách yêu cầu triệu tập thêm người làm chứng, đưa ra vật chứng hoặc tài liệu mới.
 6. - Thực hiện việc xét hỏi tại phiên tòa.
 7. - Phát biểu ý kiến về đánh giá chứng cứ.
 8. - Phát biểu ý kiến về áp dụng pháp luật
 9. - Đề nghị biện pháp giải quyết vụ án có lợi cho thân chủ.
 
Trân trọng.
LS TRẦN MINH HÙNG
LS TRẦN MINH HÙNG TRẢ LỜI TRUYỀN HÌNH TPHCM

Chúng tôi là hãng luật tổng hợp nhiều đội ngũ luật sư giỏi, luật gia, thạc sỹ, chuyên viên, cộng tác viên có trình độ cao, năng lực chuyên môn cao, có kinh nghiệm, kiến thức hiểu biết rộng, kỹ năng tư vấn chuyên nghiệp, đặc biệt có trách nhiệm và đạo đức trong nghề nghiệp. Chúng tôi quan niệm Luật sư là nghề cao quý- cao quý vì nghề luật sư là nghề tìm công bằng và công lý cho xã hội. Luật sư bảo vệ cho những nạn nhân, tội phạm, và những người bị oan sai. Nghề luật sư là nghề rất nguy hiểm và khó khăn dù bào chữa, bảo vệ cho bất kỳ ai thì luật sư luôn gặp nguy hiểm vì sự thù hằn của bên đối lập. Do vậy để làm được luật sư thì phải có tâm, có đạo đức, có tài năng và phải đam mê nghề nghiệp, yêu nghề, chấp nhận có khăn, hy sinh và chấp nhận nguy hiểm. Nếu sợ nguy hiểm, sợ ảnh hưởng đến công việc, cuộc sống của mình và gia đình thì rất khó hành nghề luật sư đúng nghĩa. Niềm vui của luật sư là khi giải oan được cho thân chủ, giúp được cho thân chủ, đem lại công bằng, công lý cho thân chủ nhằm góp phần đem lại công bằng cho xã hội. 

     Luật sư Trần Minh Hùng Trưởng văn phòng Luật sư Gia Đình- Luật sư sáng lập luật sư Gia Đình có nhiều năm kinh nghiệm tranh tụng, tư vấn được rất nhiều hãng truyền thông tin tưởng với nhiều năm và thường xuyên cố vấn pháp lý, tư vấn pháp luật trên các Kênh truyền hình uy tín như:  Đài Truyền hình TPHCM (HTV), Đài truyền hình Vĩnh Long, Tư vấn luật trên Đài tiếng nói Việt Nam, Đài truyền hình cáp VTC, Đài VOV Giao Thông, Đài tiếng nói Việt Nam, Đài phát thanh Kiên Giang, Truyền hình Quốc Hội, Báo Pháp luật TPHCM, Báo tuổi trẻ đời sống, Báo đời sống và pháp luật, Báo Dân trí, Báo Vnxpress, Báo công an nhân dân và các hãng báo chí trên cả nước... là luật sư được Trường Đại học luật TP.HCM mời làm giám khảo cho nhiều cuộc thi Phiên tòa giả định cấp trường ĐHL, Cấp Quốc Gia, học thuật với trường Cảnh sát nhân dân, Nhiều trường đại học uy tín và chuyên gia pháp luật cho các hãng truyền thông uy tín. Là Luật sư  bào chữa, tư vấn cho nhiều vụ án đỉnh điểm, quan trọng nổi tiếng trên cả nước được báo chí đưa tin, người dân quan tâm như vụ Đại án Ngân hàng Navibank liên quan Huyền Như và Viettinbank, các vụi Giết Người, Hiếp dâm, Dâm ô, Lừa Đảo, gây thương tích, tham ô, cố ý làm trái.… và các vụ án khác về dân sự, kinh tế, thừa kế, đất đai, lao động, hành chính, doanh nghiệp.… luôn mang lại niềm tin cho khách hàng cũng như sự đóng góp tích cực sự công bằng, đi tìm công lý không biết mệt mỏi cho xã hội của luật sư chúng tôi.

Trân trọng cảm ơn.

Giới Thiệu Luật Sư Trần Minh Hùng

link s75   Luật sư Trần Minh Hùng là một trong những luật sư có nhiều kinh nghiệm về kiến thức, thực tiễn và đã từng thắng nhiều vụ kiện. Luật sư Minh Hùng luôn coi trọng chữ Tâm của nghề luật sư và trách nhiệm đối với xã hội nên đã được nhiều hãng báo chí, truyền thông, phỏng vấn về nhiều lĩnh vực quan trọng liên quan đến đời sống xã hội và được mời làm ban giám khảo các cuộc thi liên quan đến pháp luật... 
Hotline:0972238006