Luật sư chuyên tranh tụng về đất đai

Viết bởi Ls. Trần Minh Hùng. Posted in Luật Sư Tranh Tụng

 Lĩnh vực Dân sự, Thừa kế - Di chúc, Hợp đồng (Tư vấn về Quy định pháp luật, thủ tục hành chính, giải quyết tranh chấp, đại diện tranh tụng, giải quyết tranh chấp...);

✔️ Lĩnh vực Hình sự và tố tụng hình sự (Tư vấn quy định pháp luật hình sự, hình phạt, tội danh, cấu thành tội phạm..., tham gia tố tụng bào chữa cho bị can, bị cáo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị hại trong vụ án Hình sự);

✔️ Lĩnh vực Hôn nhân gia đình (tư vấn quy định về vấn đề Ly hôn, kết hôn, tài sản chung, tài sản riêng, quyền nuôi con, quan hệ hôn nhân gia đình có yếu tố nước ngoài..., luật sư đại diện, tham gia tố tụng giải quyết tranh chấp);

✔️ Lĩnh vực Đất đai, tư vấn giải quyết tranh chấp đất đai, các vấn đề vướng mắc luật đất đai, nhà ở, bất động sản, đại diện tham gia tố tụng, giải quyết tranh chấp về Đất đai;

✔️ Lĩnh vực Lao động, Bảo hiểm xã hội, Chế độ về Việc làm, Hành chính (Tư vấn quy định và tham gia tố tụng giải quyết tranh chấp về vấn đề hợp đồng lao động, tranh chấp lao đồng, quyền lợi nghĩa vụ về lao động, Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, chế độ thai sản,Bảo hiểm Y tế, chế độ hưu trí...);

✔️ Lĩnh vực Doanh nghiệp, Thủ tục doanh nghiệp (Thành lập công ty, thay đổi đăng ký kinh doanh, đăng ký nhãn hiệu, thương hiệu, bản quyền ...), Hợp đồng, Hành chính, Chính sách Doanh nghiệp, Kinh doanh - Thương mại, Đại diện giải quyết tranh chấp về Kinh doanh thương mại;

✔️ Tư vấn, giải đáp vướng mắc và đại diện ngoài tố tụng khác theo quy định..v..v...

Tùy theo tính chất vụ việc và điều kiện về thời gian, bạn nên lựa chọn dịch vụ luật sư tranh tụng hoặc dịch vụ luất ư tư vấn để giải quyết tình huống pháp lý của mình cho phù hợp, cụ thể:

Giới Thiệu Luật Sư Trần Minh Hùng

link s75   Luật sư Trần Minh Hùng là một trong những luật sư có nhiều kinh nghiệm về kiến thức, thực tiễn và đã từng thắng nhiều vụ kiện. Luật sư Minh Hùng luôn coi trọng chữ Tâm của nghề luật sư và trách nhiệm đối với xã hội nên đã được nhiều hãng báo chí, truyền thông, phỏng vấn về nhiều lĩnh vực quan trọng liên quan đến đời sống xã hội và được mời làm ban giám khảo các cuộc thi liên quan đến pháp luật... 
Hotline:0972238006