Luật sư tham gia tố tụng giải quyết tranh chấp về Thừa kế tại sài gòn

Viết bởi Ls. Trần Minh Hùng. Posted in Luật Sư Thừa Kế

Luật sư tham gia giải quyết tranh chấp về Thừa kế, cụ thể:

Các tranh chấp về thừa kế theo di chúc

+ Tranh chấp nhận thức liên quan đến hình thức và nội dung của di chúc đã được thiết lập;

+ Tranh chấp về việc chỉ định người thừa kế, người bị truất quyền hưởng di sản;

+ Tranh chấp nhận cách phân tích phần di sản cho từng người thừa kế;

+ Tranh chấp về cách phân chia di sản để tặng, tôn vinh;

+ Tranh chấp nhận về nghĩa vụ cho những người thừa kế;

+ Các tranh chấp nhận liên quan đến vấn đề lập chúc thư chung của người vợ;

+ Tranh chấp nhận hiệu lực pháp luật của di chúc.

Các tranh chấp về thừa kế theo pháp luật

+ Tranh chấp nhận đối với các trường hợp thừa kế theo luật;

+ Tranh chấp nhận liên quan đến việc xác định người thừa kế theo pháp luật;

+ Tranh chấp nhận liên quan đến thừa kế thế vị;

+ Tranh chấp về hệ thống thừa kế giữa con và cha nuôi, mẹ nuôi và cha đẻ, mẹ đẻ, Quan hệ thừa kế giữa con riêng và bố, mẹ kế;

+ Tranh chấp về việc thừa kế trong trường hợp vợ, chồng chia tài sản chung, xin ly hôn, kết hôn với người khác.

2. Quy trình thực hiện của luật sư tham gia tố tụng trong vụ việc tranh chấp liên quan đến Thừa kế được tiến hành theo các bước như sau:

Bước 1: Tiếp nhận thông tin và hồ sơ vụ việc và các chứng cứ, giấy tờ liên quan đến vụ việc tranh chấp về thừa kế thực tế khi đương sự yêu cầu.

Bước 2: Xác định về điều kiện, thẩm quyền giải quyết, thời gian thực hiện và phân công luật sư tham gia tố tụng giải quyết tranh chấp về thừa kế.

Bước 3: Thu thập chứng cứ, tài liệu và các điều kiện chứng minh khác theo quy định pháp luật để thực hiện nhiệm vụ nhiệm vụ tham gia tố tụng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn, bị đơn, người bị hại, người liên quan và đương sự khác trong vụ án.

Bước 4: Hoàn thiện hồ sơ tham gia tố tụng gửi các cơ quan tiến hành tố tụng và triển khai nghiên cứu hồ sơ vụ án, tranh chấp liên quan đến thừa kế.

Bước 5: Luật sư tham gia tố tụng tại cơ quan điều hành tố tụng được phân quyền nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đơn nguyên, đơn, người bị hại, người liên quan và sự khác nhau trong service about the plan.

20208

Giới Thiệu Luật Sư Trần Minh Hùng

link s75   Luật sư Trần Minh Hùng là một trong những luật sư có nhiều kinh nghiệm về kiến thức, thực tiễn và đã từng thắng nhiều vụ kiện. Luật sư Minh Hùng luôn coi trọng chữ Tâm của nghề luật sư và trách nhiệm đối với xã hội nên đã được nhiều hãng báo chí, truyền thông, phỏng vấn về nhiều lĩnh vực quan trọng liên quan đến đời sống xã hội và được mời làm ban giám khảo các cuộc thi liên quan đến pháp luật... 
Hotline:0972238006