Luật sư dân sự đất đai

Viết bởi Ls. Trần Minh Hùng. Posted in Luật Sư Nhà Đất

1. Phạm vi tư vấn luật dân sự, đất đai của VPLS gồm:

 • Tư vấn pháp luật về vụ án dân sự, kinh doanh thương mại, lao động, hôn nhân gia đình ...
 • Tư vấn giải quyết tranh chấp về dân sự.
 • Tư vấn giải quyết tranh chấp về đất đai.
 • Tư vấn giải quyết tranh chấp về hoạt động kinh doanh thương mại.
 • Tư vấn giải quyết tranh chấp về hôn nhân gia đình, thừa kế.
 • Tư vấn giải quyết tranh chấp về lao động, việc làm.
 • Soạn thảo các văn bản dân sự, di chúc, thủ tục đất đai ...
 • Dịch vụ luật sư làm chứng.
 • Tham gia tố tụng với vai trò là Luật sư trong các vụ án về dân sự, đất đai, hôn nhân gia đình, kinh tế, lao động ...
 • Các dịch vụ pháp lý khác về dân sự, đất đai.

2. Vì sao bạn nên chọn Luật sư ?

 • UY TÍN
 • CHUYÊN NGHIỆP
 • TRÁCH NHIỆM
 • KINH NGHIỆM
 • CHI PHÍ HỢP LÝ
 • YẾU TỐ NGOẠI GIAO
 • CAM KẾT BẢO MẬT

 

Căn cứ theo Bộ luật Dân sự 2015, tại điều 385 quy định: “ Hợp đồng là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự.”

Như vậy có thể hiểu hợp đồng dân sự là một quan hệ xã hội được hình thành dựa trên sự thỏa thuận giữa các bên để thỏa mãn nhu cầu giao dịch dân sự.

2. Các quy định chung về hợp đồng dân sự

2.1 Đặc điểm hợp đồng dân sự

Hợp đồng dân sự mang một số đặc điểm sau đây:

+ Hợp đồng dân sự phát sinh hậu quả pháp lý

+ Hợp đồng dân sự là sự thỏa thuận giữa 2 bên hay nhiều bên và sự thỏa thuận đó phải phù hợp với ý chí của nhà nước

+ Hợp đồng dân sự có nội dung phải thể hiện được quyền và nghĩa vụ của các bên ràng buộc nhau trong các điều khoản thỏa thuận.

+ Hợp đồng dân sự phải tuân thủ theo quy định của pháp luật, không trái với đạo đức xã hội

2.2 Phân loại hợp đồng dân sự

Căn cứ theo nhiều yếu tố, mục đích, tính chất… mà hợp đồng dân sự được phân chia ra thành một số loại sau:

- Phân loại dựa vào mối liên hệ về quyền và nghĩa vụ giữa các bên:

+ Hợp đồng đơn vụ

+ Hợp đồng song vụ

- Phân loại dựa vào tính chất có đi có lại về lợi ích của chủ thể

+ Hợp đồng có đền bù

+ Hợp đồng không có đền bù

- Phân loại phụ thuộc vào sự phụ thuộc lẫn nhau về hiệu lực giữa các hợp đồng

+ Hợp đồng chính

+ Hợp đồng phụ

- Phân loại dựa vào thời điểm phát sinh hiệu lực của hợp đồng

+ Hợp đồng ưng thuận

+ Hợp đồng trọng thức

+ Hợp đồng thực tế

- Phân loại theo cách thức thỏa thuận

+ Hợp đồng tương thuận

+ Hợp đồng theo mẫu

-  Một số loại hợp đồng dân sự khác

+ Hợp đồng vì lợi ích của bên thứ ba

+ Hợp đồng có điều kiện

2.3 Chủ thể hợp đồng dân sự

Căn cứ theo quy định của pháp luật thì chủ thể của hợp đồng dân sự có thể là cá nhân hoặc pháp nhân

Chủ thể hợp đồng dân sự là cá nhân

+ Cá nhân phải đủ từ 18 tuổi trở lên, có đầy đủ năng lực hành vi và tự chịu trách nhiệm về việc thực hiện hợp đồng

+ Cá nhân từ 15-18 tuổi được ký kết hợp đồng nếu có tài sản để thực hiện hợp đồng đó.

+ Cá nhân dưới 16 tuổi tham gia các hợp đồng có giá trị nhỏ để phục vụ nhu cầu tối thiểu của mình

Chủ thể hợp đồng dân sự là pháp nhân

Một tổ chức được gọi là pháp nhân phải đảm bảo các điều kiện sau: có tài sản riêng, tự chịu trách nhiệm về tài sản của mình, tham gia vào các quan hệ pháp luật một cách độc lập

2.4 Hình thức hợp đồng dân sự

Hình thức của hợp đồng dân sự là các biểu hiện ra bên ngoài để các bên tham gia giao kết hợp đồng có thể hiểu được các điều khoản, nội dung trong hợp đồng.

Hợp đồng dân sự được giao kết dưới nhiều hình thức khác nhau. Cụ thể:

- Hình thức bằng lời nói ( truyền miệng): Hợp đồng được giao kết bằng miệng và chỉ áp dụng cho những trường hợp có độ tin cậy cao.

- Hình thức văn bản: Đây là hình thức hợp đồng có độ tin cậy cao và phổ biến nhất. Hợp đồng được ghi nhận thành văn bản và có chữ ký xác nhận của các bên tham gia hợp đồng. Trong trường hợp khi xảy ra tranh chấp, sẽ sử dụng hợp đồng để làm căn cứ và giải quyết các tình huống xảy ra. Hợp đồng được lập thành văn bản có thể viết tay hoặc đánh máy.

- Hình thức chứng nhận, xác thực: Là hình thức hợp đồng được lập thành văn bản và có chứng thực của bên thứ ba là các đơn vị có thẩm quyền hoặc đơn vị được ủy quyền. Hợp đồng dân sự theo hình thức chứng thực là loại hợp đồng đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ giữa các bên thực hiện cao nhất

- Một số hình thức khác như bằng hành vi ( cử chỉ của cơ thể, ra dấu hiệu…) chỉ áp dụng cho các bên thật sự thân thiết và hiểu được ý nghĩa cử chỉ của nhau.

2.5 Nội dung hợp đồng dân sự

Nội dung hợp đồng dân sự

Nội dung của hợp đồng dân sự là tập hợp các điều khoản đã được thỏa thuận của các chủ thể tham gia giao kết hợp đồng.

Theo bộ luật dân sự 2015, tại điều 398 quy định về nội dung của hợp đồng bao gồm:

+ Đối tượng  của hợp đồng

+ Số lượng, chất lượng

+ Giá cả, phương thức thanh toán

+ Thời gian thanh toán, địa điểm thanh toán, phương thức thực hiện hợp đồng

+ Quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia giao kết hợp đồng

+ Trách nhiệm khi vi phạm hợp đồng

+ Giải quyết tranh chấp hợp đồng

Ngoài những nội dung trên thì các bên có thể thỏa thuận thêm một số nội dung khác theo thỏa thuận của các bên.

Chúng ta có thể phân chia nội dung của hợp đồng thành 3 phần:

+ Điều khoản cơ bản

+ Điều khoản thông thường

+ Điều khoản tùy nghi

2.6 Chấm dứt hợp đồng dân sự

Một số trường hợp hợp đồng dân sự chấm dứt theo quy định tại bộ luật dân sự 2015 như sau:

- Hợp đồng đã được hoàn thành

- Hợp đồng chấm dứt theo thỏa thuận của các bên

- Chủ thể giao kết hợp đồng chấm dứt hoạt động hoặc bị chết

- Hợp đồng bị hủy bỏ

- Hợp đồng bị đơn phương chấm dứt hợp đồng

- Hợp đồng không thể thực hiện do đối tượng giao kết hợp đồng không còn

- Hợp đồng chấm dứt khi hoàn cảnh thay đổi cơ bản

3. Mẫu hợp đồng dân sự phổ biến

Mẫu hợp đồng dân sự phổ  biến nhất hiện nay

Mỗi một mẫu hợp đồng dân sự sẽ có một mẫu riêng, sẽ có các quy định về nội dung và điều khoản khác nhau.

Bộ luật dân sự 2015 quy định một số hợp đồng thông dụng trong hợp đồng dân sự như sau:

- Mẫu hợp đồng mua bán tài sản.

- Mẫu hợp đồng trao đổi tài sản

- Mẫu hợp đồng tặng cho tài sản

- Mẫu hợp đồng vay tài sản

- Mẫu hợp đồng thuê tài sản

- Mẫu hợp đồng thuê khoán tài sản

- Mẫu hợp đồng mượn tài sản

- Mẫu hợp đồng thuê quyền sử dụng đất

- Mẫu hợp đồng hợp tác

- Mẫu hợp đồng dịch vụ

- Mẫu hợp đồng vận chuyển hành khách

- Mẫu hợp đồng vận chuyển tài sản

- Mẫu hợp đồng gia công

 

HÌNH ẢNH LS TRẦN MINH HÙNG - LS GIỎI VÀ GIÀU KINH NGHIỆM BÀO CHỮA NHIỀU VỤ ÁN LỚN NÊN ĐƯỢC NHIỀU ĐÀI TRUYỀN HÌNH QUỐC GIA NHƯ HTV, VTV,VOV,VOH, TRUYỀN HÌNH CÔNG AN ANTV, TRUYỀN HÌNH QUỐC HỘI VIỆT NAM, QUỐC PHÒNG, TÂY NINH, CẦN THƠ, BÌNH DƯƠNG, TRUYỀN HÌNH VĨNH LONG, TƯ VẤN LUẬT TRÊN BÁO CHÍ CHÍNH THỐNG, NHIỀU TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỜI PHỎNG VẤN, CHIA SẼ KINH NGHIỆM, TRAO ĐỔI PHÁP LÝ, GÓP Ý KIẾN PHÁP LÝ CHO NGƯỜI DÂN, SINH VIÊN, CHO CÁC CHUYÊN GIA.

Chúng tôi là hãng luật tổng hợp nhiều đội ngũ luật sư giỏi, luật gia, thạc sỹ, chuyên viên, cộng tác viên có trình độ cao, năng lực chuyên môn cao, có kinh nghiệm, kiến thức hiểu biết rộng, kỹ năng tư vấn chuyên nghiệp, đặc biệt có trách nhiệm và đạo đức trong nghề nghiệp. Chúng tôi quan niệm Luật sư là nghề cao quý- cao quý vì nghề luật sư là nghề tìm công bằng và công lý cho xã hội. Luật sư bảo vệ cho những nạn nhân, tội phạm, và những người bị oan sai. Nghề luật sư là nghề rất nguy hiểm và khó khăn dù bào chữa, bảo vệ cho bất kỳ ai thì luật sư luôn gặp nguy hiểm vì sự thù hằn của bên đối lập. Do vậy để làm được luật sư thì phải có tâm, có đạo đức, có tài năng và phải đam mê nghề nghiệp, yêu nghề, chấp nhận có khăn, hy sinh và chấp nhận nguy hiểm. Nếu sợ nguy hiểm, sợ ảnh hưởng đến công việc, cuộc sống của mình và gia đình thì rất khó hành nghề luật sư đúng nghĩa. Niềm vui của luật sư là khi giải oan được cho thân chủ, giúp được cho thân chủ, đem lại công bằng, công lý cho thân chủ nhằm góp phần đem lại công bằng cho xã hội.

                   Luật sư Trần Minh Hùng là một trong những luật sư sáng lập văn phòng luật, giàu kinh nghiệm về kiến thức và thực tiễn đã dành nhiều thắng lợi vụ kiện và quan trọng luật sư Hùng luôn coi trọng chữ Tâm của nghề luật sư và trách nhiệm đối với xã hội nên đã được nhiều hãng báo chí, truyền thông, Đài truyền hình, Đài tiếng nói Việt nam phỏng vấn pháp luật, nhiều lĩnh vực quan trọng liên quan đến đời sống. Luật sư Trần Minh Hùng là đối tác tư vấn pháp luật được nhiều hãng truyền thông, báo chí trong nước  tin tưởng với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn trên VOV Giao Thông – Đài tiếng nói Việt Nam, Đài truyền hình cáp VTC, Đài truyền hình TP.HCM (HTV), Đài truyền hình Việt Nam (VTV), Truyền hình SCTV, THĐN, Truyền hình Quốc Hội VN, Truyền hình Công an ANTV, Đài truyền hình Vĩnh Long, Đài phát thanh kiên giang, Đài Bình Dương... và các hãng báo chí trên cả nước, được các tổ chức, trường Đại học Luật TP.HCM mời làm giám khảo các cuộc thi Phiên tòa giả định với Đại học cảnh sát, mời làm chuyên gia ý kiến về các sự kiện……là đối tác tư vấn luật của các hãng truyền thông này và luôn mang lại niềm tin cho khách hàng và ghi nhận sự đóng góp của chúng tôi cho xã hội...là luật sư bào chữa, tư vấn cho nhiều vụ án đỉnh điểm, quan trọng báo chí đưa tin, người dân quan tâm như vụ Ngân hàng Navibank liên quan Huyền Như Viettinbank, các vụ Giết Người do mâu thuẫn hát karaoke tại Bình Chánh, Bào chữa chủ tịch Huyện Đông Hòa, Vụ cướp 35 tỷ Long Thành- Dầu Dây, Bào chữa bị cáo Huân không đeo khẩu trang mùa Covit, Vụ Nữ sinh Tân Bình bị cắt tai, bảo vệ cho MC Trấn Thành, Bào chữa, bảo vệ vụ "Bác sĩ khoa rút ống thở", Bảo vệ cho người cho thuê nhà vụ Công ty Thế giới Di Động không trả tiền thuê nhà mùa dịch covid, Tư vấn cho nghệ sĩ Thương Tín, bảo vệ vụ đổ xăng đốt 10 người tại TPHCM, các vụ Hiếp dâm, Dâm ô, Lừa Đảo, cưỡng đoạt, cướp, gây thương tích, tham ô, mua bán ma túy, cố ý làm trái, bào chữa vụ án cựu Cảnh sát Buôn Lậu và các bị cáo kiên quan, bào chữa vụ khai thác cát Cần giờ- Tiền Giang, bào chữa vụ chiếm đoạt tiền công nghệ của nước Úc của bị can về công nghệ, bào chữa vụ Mua bán khẩu trang mùa covid, bào chữa nhiều vụ án ma túy, bào chữa vụ lợi dụng chức vụ quyền hạn của tổ chức tín dụng... .… và các vụ án khác về dân sự, kinh tế, thừa kế, đất đai, lao động, hành chính, doanh nghiệp.… luôn mang lại niềm tin cho khách hàng cũng như sự đóng góp tích cực sự công bằng, đi tìm công lý không biết mệt mỏi cho xã hội của luật sư chúng tôi..…là hãng luật tư vấn luật cho nhiều công ty Việt Nam và nước ngoài trên cả nước luôn mang lại niềm tin cho khách hàng cũng như sự đóng góp tích cực sự công bằng, đi tìm công lý không biết mệt mỏi cho xã hội của luật sư chúng tôi.

Đối tác tư vấn pháp luật của các tờ báo uy tín, đài truyền hình uy tín, nhiều khách hàng, đối tác, doanh nghiệp như: Khoa Luật đại học Mở TPHCM, Đại học luật TPHCM, Công ty chế biến trái cây Yasaka (Nhật bản), Công ty Nam Chê (Hàn Quốc), Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ Bến Thành (Cổ phần nhà nước), Công ty TNHH Kỹ Thuật Năng Lượng, Công ty Vina Buhmwoo (Hàn Quốc), Công ty ECO SYS Kim Trường Phát (Hàn Quốc), Công ty cổ phần BĐS BiG Land, Công ty TNHH dược phẩm  AAA, Công ty TNHH Hanwa Kakoki Việt Nam (Nhật Bản), Công ty TNHH DV BV Ti Tan, Công ty CP Chuỗi Nông sản Sài gòn, Công ty CP BĐS Happy Land S, Công ty CP SG Xây dựng (cổ phần hóa nhà nước), Công ty CP Maduphar, Công ty Thủy sản Đắc Lộc (Phú Yên), Công ty Thủy Sản Ocean Country, Công ty Blue Bay, Công ty Gallent country, Công ty Hàn Quốc DEASUNG, Công ty Innoluk,Công ty TNHH FURUSHIMA VIỆT NAM, Công ty Kim Trường Phát (Hàn Quốc), Công ty VEDAN …và nhiều công ty khác.

ĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
VPLS GIA ĐÌNH (Luật sư Thành Phố)

Trụ sở: 402A Nguyễn Văn Luông, P.12, Q.6, Tp.HCM (Bên cạnh Công chứng số 7)

5/1 Nguyễn Du, Biên Hòa, Đồng Nai (đối diện tòa án Biên Hòa)

64 Võ Thị Sáu, Tân Định, quận 1, TPHCM

Điện thoại: 028-38779958; Fax: 08-38779958

Luật sư Trần Minh Hùng: 0972 238006 (zalo, facebook, viber)

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCEvEfrnc1x28ggUgZe2Gw0w

https://www.youtube.com/@LUATSUTUVANBAOCHUA/about

tiktok: www.tiktok.com/@luatsuminhhung

facebook: Trần Minh Hùng

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

http://www.luatsugiadinh.net.vn

Giới Thiệu Luật Sư Trần Minh Hùng

link s75  

Với phương châm đặt chữ "Tâm" của nghề lên hàng đầu, chúng tôi mong muốn đóng góp một phần nhỏ vào sự công bằng và bảo vệ công lý cho xã hội. Là hãng luật uy tín thường xuyên tư vấn luật trên HTV, VTV, THVL, ANTV, VTC, SCTV, TH Cần Thơ, Đồng Nai và trên các tờ báo uy tín... Chúng tôi chuyên tư vấn, bào chữa cho khách hàng, thân chủ trên mọi lĩnh vực đất đai, thừa kế, hình sự, doanh nghiệp, ly hôn, công nợ, lao động, hợp đồng....

 

                                   LS TRẦN MINH HÙNG 


Hotline:0972238006